ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท กัลปลภณ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลของตัวคุณเอง ทั้งนี้ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการในสิ่งที่คุณต้องการ

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล หรือรับสิทธิพิเศษ พร้อมลงทะเบียนเข้ารับการอบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย อิ๊กซอว์ (ixxor.com) นั้น จะมีทั้งอีเมล์ ที่อยู่ ชื่อ อายุ เพศ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในข้อมูลประเภทอื่นๆ ด้วยเมื่อคุณต้องการรับบริการจากเรา

นอกจากนี้ ixxor.com ยังเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อบันทึก IP address, browser type, operating system, domain name, access times และ referring Web site Addresses ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของเรา เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพระดับสากล และเพื่อบันทึกข้อมูลสถิติ ixxor.com ยังทำการบันทึกหน้าที่ลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมเอาไว้ โดยใช้ ID number เป็นตัวบันทึก

ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ixxor.com จะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็น คือ เพื่อกระทำตามบทบัญญัติหรือ กระบวนการทางกฏหมายที่ล็อกซิทาน ประเทศไทยระบุเอาไว้ หรือ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของทางล็อกซิทาน ประเทศไทย จำกัด    นอกจากนี้ การลงทะเบียน ยังช่วยให้เรารับรู้ถึงความต้องการที่คุณมีต่อเรา เพื่อให้เราได้ปรับปรุงการให้ให้บริการและการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีระบบตรวจสอบเพื่อให้คุณเช็คข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งหากคุณลงทะเบียนผ่าน ixxor.com หรือสมัครรับข่าวสารกับทางเรา คุณจะสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องได้ โดยคุณจะต้องระบุ email address และ password ก่อนที่จะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ